zaterdag 12 mei 2012

07-05-2012 Trektellen Geshanovo


De dag begon erg rustig. We stonden weer netjes half 8 op de telpost en deden hard ons best wie de eerste rover van de dag vond. Dit duurde net even wat langer dan normaal en een uurtje later kwam de eerste bruine kiek voorbij. De roodpootvalken zijn ondertussen zo goed als allemaal voorbij en wat enkelingen passeren de post nog. Even later kwamen er 2 wespendieven uit het bos zetten die hoogte maakte en verdwenen. Er bleven een beetje enkele beesten voorbij komen tot 11 uur toen er in 1 keer een wolkje van, dachten we, 15 wespendieven in de lucht hing. Deze bel werd langzaam groter en groter en bevatte op het laatst 79 exemplaren! Dit zijn aantallen waar we het voor doen. Dit ging even lekker door waarbij er ook gemengde groepjes van ooievaars en wespendieven in 1 thermiek bel hingen, erg gaaf gezicht. Ondertussen vlogen er weer steeds regelmatig groepjes bijeneters en zomertortels over en hadden we een record aantal van 6 bruine kiekendieven. In de middag was het weer strak blauw en zaten de vogels rond de 1500 meter (op de radar.) Hier was met het blote oog weinig van op te pikken en we besloten een tripje te gaan maken.
Redelijk in de buurt is de enige kolonie kroeskoppelikanen van Bulgarije. Hier broeden een stuk of 122 paar kroeskoppelikanen en het scheen een uiterst mooi rietland te zijn. Aangekomen bij een gammele uitkijktoren vloog er al snel een kroeskoppelikaan over en waren de vlotjes waar ze op broeden snel gevonden. Het was hier een waar vogelparadijs met bakken vogels die we hier bijzonder weinig zien. Overal zaten buidelmezen, grote karekieten, wielwalen en snorren te zingen terwijl 10tallen ralreigers, lepelaars, kleine zilverreigers, zwarte ibissen, woudapen, kwakken, dwergaalscholvers, roze pelikanen, kroeskoppelikanen heen en weer vlogen met nestmateriaal. Naast vogels vlogen er ook de nodige vlinders rond, waarbij nog aan de determinatie wordt gewerkt. Omdat we al wat later op de dag er waren besloten we te wachten tot het donker werd om te kijken of we nog wat rallen konden horen. Uiteindelijk hadden we nog een roerdomp, waterral en 3 klein waterhoenders roepend/zingend. Uiteindelijk bezorgde deze trip ons 6 nieuwe soorten; namelijk woudaap, buidelmees, zwarte ibis, grote zilverreiger, roerdomp en klein waterhoen.

Trekteltotalen van vandaag: 32 zomertortels, 19 gierzwaluwen, 4 wielwalen, 9 geelpootmeeuwen, 1 duinpieper, 112 bijeneters, 1 scharrelaar, 6 bruine kiekendieven, 2 boompiepers, 2 roodpootvalken, 235 wespendieven, 2 sperwers, 6 schreeuwarenden, 2 torenvalken, 337 ooievaars, 9 oeverwaluwen, 16 roze pelikanen en 3 boomvalken

Kroeskoppelikaan

Kroeskoppelikaan

Kroeskoppelikaan

Scharrelaar onderweg naar de kroeskoppen. Bij de kroeskoppen zelf ook nog 6 exemplaren overvliegend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten