zaterdag 12 mei 2012

29-04-2012 Dagje vogelen


Na een paar dagen intens tellen vonden we het wel weer tijd worden voor wat ontspanning. Zodoende hadden we met Mark, Daan, Leendert, Jasper en Marcel (vier laatst genoemde waren hier voor een week vakantie en hoopten daarmee op 200 vogelsoorten te kunnen eindigen) afgesproken om 7 uur in Duranlulak te zijn voor een dagje vogelen in de omgeving. We begonnen bij de camping naast het meer van Durankulak en aan de Zwarte zee kust. Bij het uitstappen van de auto vlogen de eerste 6 lachsterns direct al over. Dat begon lekker! Door het ontbreken van enige wind was de Zwarte zee zo vlak als een pannenkoek en zagen we een groep Yelkouan pijlstormvogels en parelduikers voorbij vliegen. Op het strand zelf was een mengelmoes aan meeuwen te vinden bestaande uit pontische, geelpoot en baltische mantelmeeuwen. Vanzelfsprekend kwamen we niet voor deze meeuwen maar voor het moerasgebied achter de summiere ‘’duinreep’’. Vanaf deze duintjes had je met het licht in de rug overzicht over een prachtig moerasgebied waar werkelijk honderden vogels boven vlogen in de vorm van witwang en witvleugelsternen, ralreigers, kwakken, zwaluwen enz..
Deze plek is vooral bekend door de veldrietzangers die er verdraaid makkelijk te vinden zijn in de rietkraag achter de duintjes. In totaal hadden we 3 zingende vogels gevonden. Veder vond een zwitser in een groep overvliegende kokmeeuwen 3 dunbekmeeuwen die we mooi meepikte. Een kleine speurtocht op de camping  leverde nog een aantal kleine vliegenvangers, man withalsvliegervanger en Jasper een bijenangel in zijn voorhoofd op. Deze angel werd overigens vakkundig door Ruben er uitgetrokken en vervolgens met een hiervoor bestemd pompje het gif er uitgezogen, met als enig letsel een licht opgezwollen voorhoofd. Na een kop koffie in het dorpje en gekeken of de noordse nachtegaal die we die ochtend vroeg gevonden hadden nog aanwezig was (nee dus…) gingen we verder richting het meer van Schabla. Na wat oponthoud omdat de 4 toeristen zonodig bij elke nieuwe tripsoort op de rem moesten springen kwamen we aan bij Schabla. Hier moesten enkele eenden soorten makkelijk in te koppen zijn. Wintertaling ontbreekt namelijk nog steeds op onze stage lijst. Helaas was deze niet thuis, wel veel zomertalingen en twee smienten. In de bosjes naast het meer vonden we wel een draaihals, bonte vliegenvanger en een fotogenieke boomkikker die dacht niet op te vallen op een dorren rietstengel. Snel weer verder naar toch wel het hoogtepunt van de dag: Cape Kaliakra. Dit is een van de weinige plekken binnen europa waar de bonte tapuit makkelijk te vinden is. Hier bleek dan ook niks van gelogen en op de gehele kaap vonden we rond de 15 bonte tapuiten. Daarnaast wemelde het ook van de alpengierzwaluwen in de lucht in gezelschap van boeren en huiszwaluw. Onder de klif vlogen meerdere kuifaalscholvers en een grote groep van 102 Yelkouan pijlstormvogels. Door al dit vogelgeweld verspreide we ons over de kaap waar sommige later spijt van kregen. Na het fotograferen van een tam gevalletje bonte tapuit viel Jurriens oog op een valk over zee. Al snel werd het duidelijk dat dit geen doorsnee beestje was en ratelde onze camera’s erop los. De valk vloog zo’n 5 meter boven de zee richting het land. Helaas raakten we vogel kwijt nadat deze achter een klif verdween. Na het inzoemen op mijn foto steeg de adreline toen we zagen dat het een sakervalk was!! Jammer genoeg konden we toen de rest van de groep ook gearriveerd was de vogel echt niet meer terug vinden. Het was inmiddels ook weer tijd verder te vogelen wat al snel een twee roodkopklauwieren opleverde. Leendert wist van 4 jaar geleden nog een mooie plek voor griel. Deze dorre vlakte zag er op het eerste oog saai uit maar we ontdekte al snel enkele izalbeltapuiten en kortteenleeuweriken. Na wat gehobbel over de vlakte ontdekte Leendert op nagenoeg de zelfde plek als 4 jaar geleden twee grielen wat er later zelf 4 bleken te zijn. Deze vogels maakte ons dorstig waarna we in het nabij gelegen dorpje in de schaduw een biertje dronken en cola voor de bestuurders. De laatste plek van de dag was een groot ravijn waar al jaren een paartje oehoe thuishield. Deze werkte jammer genoeg niet mee, wel nog enkele bonte tapuiten, roodpootvalk, kalanderleeuweriken en enkele zagen een woudaap opvliegen. Toen we wegreden was het al nagenoeg donker en zagen we op het warmere asfalt enkele nachtzwaluwen, waarvan eentje lang bleef zitten en op 5 meter te benaderen was. We besloten de dag af te sluiten bij het hotel van de 4 heren. Toen we aankwamen en zeiden dat we met 8 man kwamen eten werden er al snel wat lokale mensen weggejaagd zodat er genoeg plaats was. Na weer een voortreffelijke salade en een stuk vlees namen we afscheid van de rest en reden naar ons hotel in General Toshevo. Onderweg toen Jurrien en Jasper lagen te snurken stak er nog vlak voor de auto een kerkuil over wat een mooie afsluiter van de dag was. De volgende dag stond er weer een dagje trektellen bij Plenimier op de planning…

 Bonte tapuit op de kaap

 nachtzwaluw die op het einde van de dag op de weg bleef ziteen in het licht van de voorlampen

 Aparte plek voor een purperreiger, middenop de kliffen

 bewijsplaatje van de eerst reuzenstern

 Roodpootvalk

 Bewijsplaatje van veldrietzanger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten