zaterdag 12 mei 2012

26-04-2012 Tweede teldag

Na gisteren op de ene telpost gestaan te hebben stonden we vandaag op een andere telpost. Vanaf hier hadden we uitzicht op een ander dal zo’n 10 kilometer ten oosten van de vorige telpost, in een andere trekbaan. Hier stonden we om 7 uur waarbij er in het begin duidelijk meer “klein spul” vloog dan over de andere telpost. Hier hadden we overvliegende duinpiepers, graspiepers, boompiepers, wielwalen en zwaluwen. Het weer begon lekker zonnig maar na enige tijd begon het donkerder te worden en uiteindelijk begon het te regenen. De eerste drie uur waren het voornamelijk de vogels die niet veel thermiek nodig hebben om door te trekken zoals de blauwe kiekendief, roodpootvalk en torenvalk. Een hoogtepuntje was de eerste scharrelaar die langs vloog. Deze soort verwachten wij nog veel te gaan zien, maar dit is 1 van de eerste die nu in deze hoek van Bulgarije binnen komt.
Na 10 uur begon het donkerder te worden en kregen we leuke trek van vogels die voor de regen uit vlogen. Zo hadden we een belletje van 19 buizerds en op grote afstand hadden we een groep van 800 pelikanen! Een geweldig gezicht om zo’n grote groep grote vogels op thermiek te zien gaan en te zien cirkelen waarna ze lijntjes vormden om af te glijden. Naast deze grote groep vloog er een klein groepje van 21 pelikanen wel recht over de telpost. Naast belletjes ver weg kwamen er ook aantallen recht over de post heen gegleden. Hiertussen zat 1 schreeuwarend en 1 bastaardarend! Schreeuwarend in een algemene doortrekker en broedvogel van Bulgarije. Bastaardarend daarentegen trekt wel door Bulgarije, maar meestal rond een eerder tijdstip. De vogel kwam gelukkig over de post gevlogen en draaide een rondje zodat we foto’s konden maken.
Om 1 uur begon het weer zo erg te betrekken dat we de telling gestopt hebben om weer te gaan zoeken naar de poelsnip van gisteren.
Na de auto dichterbij de plas geparkeerd te hebben (bij een boer op het erf) hoefden we nog maar een klein stukje te lopen naar het plasje. Voor Jasper waren zowel de poelsnip, roodkeelpieper en citroenkwikstaart nieuw. Bij het plasje aangekomen hoorden en zagen we al snel een aantal roodkeelpiepers zitten. Deze lieten zich leuk bekijken en ook snel vonden we twee citroenkwikstaarten. Na wat door het plasje gestruind te hebben vonden we ook een poelsnip. Dit bleek echter aan de hand van de hoeveelheid wit op de bovenvleugel een ander exemplaar dan die van gisteren. Een geslaagde missie dus! Op het erf van de boer lag een mooie stapel met stront wat een hoop insecten en dus ook vogels aantrok. Zo zaten er hier wat hoppen, kuifleeuweriken en een grote groep Spaanse mussen. De boer kwam al leunend op zijn stok kijken wat we aan het doen waren en nadat we alles wel gezien hadden gingen we weer verder. Jasper had vorig najaar in ditzelfde dorpje gezeten en wist nog wel een plek waar o.a. Syrische bonte spechten zaten. Toevallig was dit een begraafplaats, maar de Syrische bonte specht was redelijk snel binnen. Naast deze specht zaten er een aantal kleine vliegenvangers en nachtegalen te zingen wat een leuke afsluiter was van de dag.

Uiteindelijk dag totaal van de trektelling: 7 zomertortels, 10 boompiepers, 7 roodpootvalken, 9 wielwalen, 1 scharrelaar, 2 zwarte wouwen, 62 buizerds, 1 arendbuizerd, 1 schreeuwarend, 1 bastaardarend, 4 bijeneters, 4 wespendieven, 1021 roze pelikanen, 1 ortolaan en 16 ooievaars.

Het uitzicht vanaf deze telpost, net zo enerverend als op de andere post.

Bewijsplaatje van de bastaardarend

Bewijsplaatje van de bastaardarend

Bewijsplaatje van de bastaardarend

Bewijsplaatje met beide citroenkwikken op 1 foto

Een van de twee exemplaren citroenkwikstaarten

 Hoppen hoor en zie je eigenlijk overal wel. Dit beest vloog steeds heen en weer langs de telpost.

Kleine vliegenvanger op de begraafplaats

Het groepje van 21 pelikanen die recht over de telpost kwam. Een deel van het dagtotaal van 1021 stuks.

De eerste scharrelaar die e telpost passeerde, hopelijk volgen er nog vele.

Mannetje spaanse mus

Man en vrouw spaanse mus bij de boer zijn stronthoop

Geen opmerkingen:

Een reactie posten